«Inquiry» er en gammel buddhistisk tradisjon som ble benyttet for å søke innover i seg selv for å finne ut hvem man egentlig er. Direkte oversatt betyr «inquiry» å søke etter sannhet, informasjon og kunnskap. Scott Kiloby, spirituell lærer og forfatter, utviklet Living Inquiries som er en metode for å utforske på et dypere plan hva det er som skjer akkurat i øyeblikket. Han begynte bevisst å iaktta sin egen sterke psykiske og fysiske smerte slik den tok form i hans indre rom. Det ble tydelig for han at lidelse består av en mental og en kroppslig komponent. Ord, bilder og minner som dukker opp fører til kroppslige reaksjoner som smerte, spenninger, kulde, skjelving etc. Samtidig oppstår mentale uttrykk som ord eller bilder fra kroppslige sansninger. Når disse to komponentene er filtret sammen oppstår negative overbevisninger om oss selv og andre som fortoner seg som absolutte sannheter. Det er subjektive konklusjoner som ofte har oppstått tidlig i livet, men som aldri har blitt vurdert om det har noen rot i virkeligheten.

 

Living Inquiries er en metode for å skille denne sammensmeltningen på ved å fokusere på de forskjellige delene hver for seg. Gi rom for fysiske smerter, spenninger etc., og føle om det er noe som ønsker bli sett og hørt, for så å bli bevisst på bilder, minner og ord som dukker opp. Det er paradoksalt at alt vi har forsøkt å unngå eller fortrenge i livet mister sin makt hvis vi kan tillate det å være akkurat slik det viser seg i øyeblikket, uten å dømme, dytte vekk eller finne løsninger.

 

Dette er en organisk prosess hvor kropp og sinn frigir det som er klart til å bli utforsket. Det blir ikke anvendt press eller manipulasjon for å få noe til å dukke opp som ikke er modent. Prosessen blir fulgt med  med full oppmerksomhet, og det blir lagt til rette for at den kan fordypes på egne premisser.

 

Ved å utforske denne sammenhengen og å bli bevisst om alle aspekter løsner knuten, og livet oppleves enklere. Det blir lettere å godta tingene slik det fortoner seg akkurat i øyeblikket.

 

Les mer om metoden her : www.livinginquiries.com

 

Living  Inquieries ble utviklet av Scott Kiloby, Colette Kelso, Fiona Robertson, Julianne Eanniello, og de andre senior facilitatorene. 

 

 

Ta Kontakt

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.