Bert Hellingers Familie-Konstellasjoner ble en døråpner til å se hvordan mennesker er vevd sammen over generasjoner. At  historier  som er blitt holdt hemmelige, og ubearbeidede traumer kan gå i arv. Det kan vise seg i form av tema som problemer i relasjoner,  skyldfølelse, hjemløshet, ensomhet, depresjon, sykdom, følelse av å være offer etc., uten noen åpenbar tilknytning til tidligere opplevelser i eget liv. Det kan være vanskelig å komme på sporet av de familiære identifikasjonene da det ikke finnes konkrete minner, bare underliggende følelser og kropps minner.  Barnet regulerer seg ubevisst i forhold til den voksne og plukker opp emosjonelle energier i omgivelsene, men er ikke i stand til å skjelne mellom sine egne følelser og de som plukkes opp fra andre.

 

Det finnes mange måter å arbeide med denne metoden for å avdekke de skjulte båndene som fører til gjentagelse, soning i andres sted, sykdom og andre former for lidelse. Familie systemet kan stilles opp med representanter for medlemmene, med symboler og med indre bilder. Det er også mulig å stille opp andre system som f.eks. indre psykologiske krefter.  Jeg jobber med disse temaene både  i individuelle timer på nett og i  grupper.

 

Utgangspunktet er det intuitive rommet som oppstår, hvor vi sammen kan avdekke de ladede forbindelsene, og utforske dem. Det er fysisk følbart når dette skjer og det uttrykker seg ofte i form av spenninger i kroppen, frysninger, hjertebank etc. Det kan være hendelser i foreldres, besteforeldres eller andre familiemedlemmers liv som er blitt fortiet. Systemet tillater ikke at noen blir glemt eller utestengt, og søker etter å innlemme det som har vært tapt.

 

Når kontakten med feltet, hvor minnene er lagret, er opprettet er det mulig å utforske innholdet som uttrykker seg. I en gruppe stilles personer opp som representanter for familiemedlemmer eller andre deler av et system. Det vil da dukke opp informasjon om hva det er, som i det skjulte, påvirker  den som stiller opp sitt system.  I individuelle timer  vil  bilder og kroppslige sansninger bli utforsket. Ofte opplever vi ting i livet som på en måte minner oss om den opprinnelige, traumatiske hendelsen på et symbolsk vis, og som leder oss mot den i vår psyke. Det kan virke som om uforløste traumatiske hendelser søker etter å bli forløst, men at vi ofte ikke kan tyde tegnene.  Det er dette språket vi må lære oss å forstå.

Ved å gjenoppta den energetiske forbindelsen med personen og hendelsen man på en eller annen måte er identifisert med, får denne personen sin plass og verdighet tilbake, og en selv blir satt fri. Det er gammel indiansk visdom at man må hele sine forfedre for å hele seg selv.

 

 

«Olaug's combination of experience with Family Constellations together with Inquiry is such a powerful one, and really helped me to let go burdens that have been weighing my down almost my entire life.  Working with her I learnt that it's not only important to work with our own deficiency stories, but that there can also be a greater family story that needs addressing too.  Olaug holds a beautiful space to inquire within, gently extending the invitation to accept whatever arises in each moment.  I am so thankful for having had the opportunity to work with Olaug.»  Jo, New Zealand

 

 

 Les mer om metoden her: https://no.wikipedia.org/wiki/Familiekonstellasjoner

 

Ta Kontakt

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.