Living Inquiries og Familie-konstellasjoner

Living Inquiries

«Inquiry» er en gammel buddistisk tradisjon som ble benyttet for å søke innover i seg selv for å finne ut hvem man egentlig er. Direkte oversatt betyr «inquiry» å søke etter sannhet, informasjon og kunnskap. 

Familie-konstellasjoner

Bert Hellingers Familie-konstellasjoner ble en døråpner til å se hvordan mennesker er vevd sammen over generasjoner, og at ufortalte historier og ubearbeidede traumer kan gå i arv. 


Ta Kontakt

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.