Om meg

 

Hele livet mitt har vært preget av en dypt liggende indre søken etter å forstå hva det er som er drivkraften i oss mennesker. Meningen med å bli født som et sårbart vesen som må ut på en livs reise full av farer og lidelse. Alt som kan virke meningsløst, men ved nærmere betraktning er fylt med mening og under. Min egen sårbarhet, utfordringer og utforsker trang har gang på gang stilt kompassnålen i en ny retning og ledet meg inn i nye terapeutiske og spirituelle farvann. Erfaringen over flere tiår som leder på krisesenter har lært meg mye om sårbarhet og resiliens.

Oppdagelsen av Living Inquiries, som rommer alle metoder som jeg har arbeidet med som terapeut tidligere ,var en åpenbaring for meg. Jeg er utdannet innen kroppsterapi, Milton Ericsons hypnoterapi og familie-konstellasjoner, og har selv hatt stort utbytte av disse metodene i eget liv. Etter å ha jobbet med familie-konstellasjoner i mange år ble jeg klar over at selv om metoden kunne avdekke identifikasjoner med tidligere medlemmer av familien og skape en lettelse der og da, ble den fysiske komponenten til traumet ofte værende i kroppen. Living Inquiries gir en tilgang til disse områdene som sinnet ikke husker, i form av bilder, ord og sansninger.

 

Her i den vestlige kulturen er det et sterkt fokus på den ytre verden og alle de konkrete hendelsene som finner sted. Møtet med mindfulness gav meg en ny bevissthet om hvordan sinnet med alle tanker, minner og pregninger, skaper sin egen verden ved å se alt gjennom briller farget av dette. Jeg erfarte at ved å tillate mentale uttrykk og kroppslige smerter å være akkurat slik de oppstår i øyeblikket og møte alt bevisst, mister det mye av sin makt og overbevisning.

Jeg har gjennomgått treningen som består av egen fordypning og teori, og blitt sertifisert som Living Inquiries facilitator. 

 

Det oppleves som veldig meningsfylt for meg å kunne benytte all min kunnskap og livserfaring til å hjelpe andre i møte med deres utfordringer og smerte, for å oppdage at mange negative overbevisninger og oppfatninger kan gå i oppløsning, og at det befinner seg en dyp kreativitet og intelligens under. 

 

Ta Kontakt

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.