08. March 2020
Sporene av transgenerasjonelle traumer lager et avtrykk i nervesystemet som kan oppleves som frykt, skyld, skam, sinne og kroppslige symptomer. Inquiry kan bringe sammenhengen fram i lyset.
30. May 2019
Hva er det som gjør at noen smertefulle bevisste og ubevisste tema biter seg så fast i kropp og sjel? Dette har psykologer, leger, spirituelle ledere og terapeuter innenfor alternativ medisin forsket på siden før Hippokrates tid. Living Inquiries, en metode med bakgrunn i mindfulness, er en innovativ nykomling innenfor feltet.
21. May 2019
I den buddhistiske lære har begrepet «inquiry», som betyr å undersøke, etterforske, etterspørre på norsk, en sentral stilling. Det blir søkt etter svar innover i sinnet, ikke i det ytre rom. Flere spirituelle lærere har blitt inspirert av denne måten å nærme seg utfordringer på, og funnet nye veier for å anvende prinsippet, for å kunne hjelpe seg selv og andre til å løsne indre blokader og endre blikkvinkel.
09. April 2019
Kroppen kan ofte føles som en slagmark for motsetningsfylte følelser som kjemper en intens kamp. De kan torturere, plage og slite oss ut til tider, og vi prøver å finne strategier for å takle, ignorere, undertrykke og til og med drepe dem. Men de er utrolig motstandsdyktige, og det meste synes å prelle av. I kampens hete har vi ofte hverken kraft eller ro til å utforske hva de egentlig vil.
24. March 2019
Dette blogginnlegget skal handle om hvordan fortiede, traumatiske hendelser, uoppgjort urett, brutte relasjoner etc. som finnes i alle familier, etterlater seg spor som blir fanget opp av de som kommer etter. Jeg har ofte opplevd at ting som var uforklarlige i livet mitt gav mening etter å ha fått en dypere innsikt i min familiehistorie. Energien fra tidligere generasjoner blir lagret, og kan vise seg på mange utfordrende måter.
06. March 2019
I dette blogg innlegget vil jeg skrive noe om hva vi egentlig er bortsett fra alt vi har lært, alt vi husker og følelsene våre. Jeg har ofte lurt på om det finnes noe permanent, en kjerne som består hvis vi skreller vekk alt dette. Hva blir igjen? Går det i det hele tatt an å komme bakenfor sinnet og hvis ja, hva befinner seg der?

Ta Kontakt

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.